Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η ωοθυλακιορρηξία;

Ωοθυλακιορρηξία είναι η διαδικασία κατά την οποία απελευθερώνονται ένα ή περισσότερα ωάρια από μία από τις ωοθήκες. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτή αντιστοιχεί με τη γόνιμη φάση του εμμηνορυσιακού κύκλου. Σε γυναίκες με σταθερό εμμηνορρυσιακό κύκλο αυτό κατά κανόνα συμβαίνει περίπου 14 ημέρες πριν την αναμενόμενη περίοδο (έμμηνο ρύση). Κάθε μήνα αρκετά ωάρια ξεκινούν τη διαδικασία ωρίμανσης μέσα στις ωοθήκες. Συνήθως όμως μόνο ένα από αυτά ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία με επιτυχία και απελευθερώνεται στην πυελική κοιλότητα για να καταλήξει στη σάλπιγγα.

Πως επηρεάζει η FSH τη δυνατότητά μου να μείνω έγκυος;

Όταν οι ωοθήκες δυσκολεύονται να παράγουν ώριμα ωάρια, ο εγκέφαλος απελευθερώνει μια ορμόνη που λέγεται FSH, η οποία διεγείρει τις ωοθήκες ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές στην παραγωγή ωαρίων. Σε μια γυναίκα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς γονιμότητας, φυσιολογικά η FSH είναι κάτω του 10, ενώ τιμές πάνω του 25 θεωρούνται κατά κανόνα προβληματικές. Μολονότι η πιθανότητα εγκυμοσύνης ελαττώνεται με την αύξηση της ηλικίας και της FSH, είναι αυτονόητο ότι αυτό είναι εφικτό όσο οι ωοθήκες είναι λειτουργικές και παράγουν ωάρια.

Ποιες είναι οι γόνιμες μέρες μιας γυναίκας;

Οι γόνιμες μέρες μίας γυναίκας, δηλαδή οι μέρες που υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να συλλάβει, εξαρτώνται από τον κύκλο της. Αν μία γυναίκα έχει σταθερό κύκλο, μπορεί να βρει την ημέρα της ωορρηξίας της υπολογίζοντας 14 ημέρες πριν την επόμενη περίοδό της (1η ημέρα θεωρείται η 1η ημέρα της έμμηνου ρύσεως) και οι γόνιμες μέρες είναι 2 ημέρες πριν την αναμενόμενη ωορρηξία και δύο ημέρες μετά.

Εξωσωματική γονιμοποίηση ή σπερματέγχυση;

Η σπερματέγχυση αποτελεί μια σχετικά εύκολη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία επεξεργαζόμαστε το σπέρμα, βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά του και το εγχύουμε μέσα στην κοιλότητα της μήτρας με έναν λεπτό καθετήρα. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι λιγότερο παρεμβατική από την εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ απαιτεί ήπια έως και καθόλου φαρμακευτική αγωγή, οπότε καθίσταται και οικονομικότερη ως διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να επαναληφθεί η προσπάθεια, ακόμη και σε μηνιαία βάση, μετά από ιατρική αξιολόγηση μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καλές προϋποθέσεις για να πετύχει η ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι η μικρή ηλικία της γυναίκας (καθώς όσο νεότερη είναι, τόσο βιολογικά νεότερη θεωρείται και η ηλικία της ωοθήκης της με πιο ποιοτικά ωάρια), η διαβατότητα των σαλπίγγων, έτσι ώστε να καταφέρει το σπερματοζωάριο να φτάσει το ωάριο και να το γονιμοποιήσει, αλλά και η ύπαρξη ικανού αριθμού κινούμενων σπερματοζωαρίων στο δείγμα του άνδρα. Η εξωσωματική γονιμοποίηση, τώρα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα και σε αντίθεση με την σπερματέγχυση, εκτός από θεραπευτικό, έχει και χαρακτήρα διαγνωστικό, αφού μας επιτρέπει να δούμε, ίσως για πρώτη φορά, και με πιο φανερό τρόπο την γονιμοποιητική ικανότητα τόσο του ωαρίου όσο και του σπερματοζωαρίου, παρακάμπτοντας την οποιαδήποτε δυσκολία – κάτι που δεν ελέγχεται με την σπερματέγχυση – ενώ είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε έμβρυο, το οποίο ανάλογα με την αρχιτεκτονική του μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την ποιότητα του, αλλά και να το επιλέγουμε μεταξύ άλλων, χωρίς όμως, να γνωρίζουμε και τη γενετική του κατεύθυνση.

Εάν ο κύκλος μου δεν είναι σταθερός, θα είναι πιο δύσκολο να μείνω έγκυος;

Όσο πιο ασταθής είναι ο κύκλος σας τόσο πιο δύσκολο είναι να προβλεφθεί η ωοθυλακιορρηξία. Εντούτοις, εάν έχετε ωοθυλακιορρηξία, τότε η σεξουαλική επαφή δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα είναι αρκετή.

Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF, in vitro Fertilization) είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στον άνθρωπο το 1978. Η εξωσωματική γονιμοποίηση, όπως το λέει η λέξη, είναι η γονιμοποίηση έξω από το σώμα: αντί δηλαδή η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο να γίνει στο φυσικό περιβάλλον, που είναι η σάλπιγγα της γυναίκας, γίνεται στο εργαστήριο. Είναι ουσιαστικά η παράκαμψη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του οργανισμού, όταν, για διαφόρους παθολογικούς παράγοντες, δεν μπορεί να γίνει στο σώμα.

Πως γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση διακρίνεται σε τέσσερα (4) στάδια:

  • Η διαδικασία ξεκινάει με τη διέγερση των ωοθηκών. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας,  η ανάπτυξη περισσότερων ωοθυλακίων, είναι δυνατή μόνο μετά από τη χρήση χορηγούμενων ορμονικών σκευασμάτων που προκαλούν ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών και άρα ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε φυσικό κύκλο, όπου ένα ωοθυλάκιο αναπτύσσεται στην ωοθήκη κάθε μήνα.

  • Τα επόμενα στάδια αποτελούν η συλλογή ωαρίων αλλά και η γονιμοποίηση αυτών από τα σπερματοζωάρια. Τα σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί με τα ωάρια σε ένα ειδικά σχεδιασμένο χώρο, όπου και κάποιες ώρες αργότερα ελέγχεται η γονιμοποίηση τους (είτε με την μέθοδο IVF ή ICSI) και η δημιουργία εμβρύων.

  • Το τελευταίο στάδιο αποτελεί η εμβρυομεταφορά, η οποία και πραγματοποιείται δύο, τρείς ή πέντε ημέρες αργότερα, και της οποίας η τεχνική παίζει μεγάλο ρόλο στο αποτέλεσμα.

Ο αριθμός των μεταφερόμενων εμβρύων εξαρτάται, κυρίως, από την ηλικία της γυναίκας, βάσει της νομοθεσίας, από το ιστορικό προηγούμενων κυήσεων ή προσπαθειών αλλά και από το αίτιο της υπογονιμότητας. Τέλος, αν υπάρχουν πλεονάζοντα έμβρυα εξαιρετικής ποιότητας, ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις κρυοσυντήρησης για μελλοντική χρήση του ζευγαριού.

Πως γίνεται η σπερματέγχυση;

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:

  • είτε ακολουθώντας το φυσικό κύκλο της γυναίκας, όπου ένα και μόνο ωοθυλάκιο αναπτύσσεται στην ωοθήκη,

  • είτε με ήπια φαρμακευτική διέγερση, ώστε να έχουμε περισσότερα ωοθυλάκια, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα γονιμοποίησης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως σε περίπτωση που η σπερματέγχυση δεν επιφέρει θετικό αποτέλεσμα, κανείς, δυστυχώς, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το λόγο αποτυχίας, αλλά και ποιοι παράγοντες απέτρεψαν τη σύλληψη.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Με τη μέθοδο αυτή δίνεται λύση σε προβλήματα υπογονιμότητας τόσο της γυναίκας (π.χ. αποφραγμένες σάλπιγγες, ινομυώματα, ενδομητρίωση, κ.α.) όσο και του άντρα (π.χ. χαμηλή κινητικότητα, μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων, ανώμαλη μορφολογία σπέρματος). Συνήθως το αθροιστικό ποσοστό επιτυχίας μπορεί να φθάσει 60 – 65%, στις μικρότερες ηλικίες. Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας ανά κύκλο προσπάθειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με πιο βασικούς την ηλικία της γυναίκας αλλά και το αίτιο της υπογονιμότητας.

Τι είναι η ενδομητρίωση;

Η ενδομητρίωση παρουσιάζεται όταν το ενδομήτριο, δηλαδή ο ιστός που φυσιολογικά επενδύει το εσωτερικό τοίχωμα της μήτρας και αποκολλάται κάθε μήνα μαζί με το αίμα της εμμήνου ρύσης, αναπτύσσεται έξω από αυτήν. Συνήθως προσκολλάται σε όργανα της πυελικής περιοχής, όπως στις σάλπιγγες, στις ωοθήκες ή πίσω από τη μήτρα, ενώ κάποιες φορές επεκτείνεται στο έντερο και την ουροδόχο κύστη. Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι οι έντονοι πόνοι και κράμπες στην κοιλιά λίγο πριν από την περίοδο και κατά τη διάρκειά της (δυσμηνόρροια). Επιπρόσθετα, άλλα συμπτώματα της ενδομητρίωσης αποτελούν οι ακανόνιστοι κύκλοι, η υπογονιμότητα, ο πόνος κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής (δυσπαρευνία), οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ακόμα και η έντονη/συχνή αίσθηση κόπωσης.

Πόσο σημαντικός είναι ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος;

Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος αποτελείται από μια σειρά εξετάσεων πολύ σημαντικών για την υγεία και τη γονιμότητα της γυναίκας. Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος είναι μια «διαδικασία» που δεν πρέπει να αμελείται και που πολλές γυναίκες αγνοούν την σημαντικότητα του. Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος γίνεται για να εξασφαλίσει έναν υγιή σεξουαλικό τρόπο διαβίωσης της γυναίκας και να ανακαλύψει τυχόν παθήσεις που δεν έχουν εκδηλώσει –ή πρόκειται να εκδηλώσουν- συμπτώματα. Ο σωστός έλεγχος περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεων, διαφορετικές για κάθε ηλικία, που πρέπει να πραγματοποιούνται συστηματικά προκειμένου να είστε σε θέση να αναγνωρίσετε οποιεσδήποτε αλλαγές συμβαίνουν στο σώμα σας με το πέρασμα του χρόνου καθώς και να ενημερώνεστε για τη σωστή πρόληψη, με σκοπό την αποφυγή νόσησης από κάποια ασθένεια, την ενημέρωση πάνω στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα καθώς και τη γνώση πάνω στη σωστή υγιεινή και προστασία της γυναικολογικής σας περιοχής.

GreekEnglish