Δικαιολογητικά και εξετάσεις για κάθε θεραπεία

Δικαιολογητικά Για Θεραπεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 • Φωτοτυπία διπλής όψεως των ταυτοτήτων του ζευγαριού
 • Φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης τριμήνου ή συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση άγαμου ζεύγους
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ζευγαριού
 • Εξετάσεις για τη Γυναίκα:
  – Έλεγχος για HIV I-II, HbsAg, anti-HCV, VDRL εξαμήνου
  – Μαστογραφία (άνω των 35 ετών)
 • Εξετάσεις για τον Άνδρα:
  – Έλεγχος για HIV I-II, HbsAg, anti-HCV, VDRL
 • Έλεγχος ζεύγους για Covid-19 PCR test – Ρινοφαρυγγικό δείγμα 2 ημέρες προ της ωοληψίας

Δικαιολογητικά Για Κρυοσυντήρηση Γενετικού Υλικού

 • Φωτοτυπία διπλής όψεως των ταυτοτήτων του ζευγαριού
 • Φωτοτυπία ληξιαρχικής πράξης γάμου τριμήνου ή συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση ελεύθερης συμβίωσης
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ζευγαριού
 • Αιματολογικές εξετάσεις από τον/την ενδιαφερόμενο/η:
  – Έλεγχος για HIV I-II, HbsAg, anti-HCV, VDRL εξαμήνου
 • Έλεγχος ζεύγους για Covid-19 PCR test – Ρινοφαρυγγικό δείγμα 2 ημέρες προ της ωοληψίας ή της κρυοσυντήρησης

Προτεινόμενες Συμπληρωματικές Εξετάσεις

Για την Γυναίκα

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, γενική αίματος, σίδηρος, φερριτίνη
 • Αντισώματα για ερυθρά IgG, IgM
 • Τοξόπλασμα IgG, IgM
 • CMV IgG, IgM
 • Κυστική ίνωση 100%
 • Καρυότυπος
 • Θρομβοφιλία
 • Φονικά κύτταρα (NK Cells)
 • Καλλιέργεια κολπικού υγρού

Για τον Άνδρα

 • Σπερμοδιάγραμμα
 • Καλλιέργεια σπέρματος
 • Καρυότυπος
 • Κατακερματισμός DNA (σε περίπτωση ολιγοασθενοσπερμίας)
Φραγκουλίδης Μιχάλης
GreekEnglish