Κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού

ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ1Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στην εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί η δυνατότητα κρυοσυντήρησης του γενετικού υλικού. Η μέθοδος αυτή έδωσε τη δυνατότητα τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες να συντηρήσουν τη γονιμότητά τους στο χρόνο. Η κατάψυξη μη γονιμοποιημένων ωαρίων αποτελεί  επανάσταση στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, διασφαλίζοντας στις γυναίκες τη μελλοντική τους γονιμότητα. Η συντήρηση γονιμότητας ειδικά για τις γυναίκες ενδείκνυται ιδιαίτερα για ιατρικούς λόγους. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες των οποίων η γονιμότητα τους απειλείται από ιατρικούς λόγους (χημειοθεραπεία, αφαίρεση σαλπίγγων ή ωοθηκών, κ.α.) έχουν τη δυνατότητα μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να συντηρήσουν με ασφάλεια το γενετικό τους υλικό, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν όταν εκείνες επιθυμούν, και όταν, φυσικά, οι καταστάσεις τους το επιτρέψουν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειώσουμε πως οι γυναίκες εκείνες που επιλέγουν να διαχειριστούν οι ίδιες τη γονιμότητά τους και να αποθηκεύσουν το γενετικό τους υλικό εξασφαλίζουν στο χρόνο, το δικαίωμά τους στη μητρότητα και χαρίζουν στον εαυτό τους το δικαίωμα της τεκνοποίησης.

Κλείστε ραντεβού

Ένας ακόμα ιατρικός λόγος που δύναται να οδηγήσει ένα ζευγάρι στην κατάψυξη του γενετικού του υλικού είναι το οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης της γυναίκας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόωρη μείωση των αποθεμάτων των ωοθηκών τους, με αποτέλεσμα να έρχονται αντιμέτωπες με προβλήματα γονιμότητας.

Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους:

  • είτε ακολουθώντας το φυσικό κύκλο της γυναίκας, όπου ένα και μόνο ωοθυλάκιο αναπτύσσεται στην ωοθήκη,

  • είτε με ήπια φαρμακευτική διέγερση, ώστε να έχουμε περισσότερα ωοθυλάκια, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα κρυοσυντήρησης μεγαλύτερου αριθμού γενετικού υλικού. Πριν την έναρξη θεραπείας γίνεται ο απαραίτητος υπερηχογραφικός και αιματολογικός έλεγχος, με σκοπό τον καθορισμό του πρωτοκόλλου που θα ακολουθήσει η γυναίκα μαζί με τον γιατρό της αλλά και για την σωστή χορήγηση δοσολογίας των φαρμάκων, σε περίπτωση διέγερσης των ωοθηκών. Με την ολοκλήρωση της διέγερσης και αφού κριθεί ότι τα ωοθυλάκια έχουν φτάσει το τελικό στάδιο ωρίμανσης, προγραμματίζεται η ωοληψία ή αλλιώς η διαδικασία συλλογής των ωαρίων υπό μέθη. Εν συνεχεία, ακολουθεί η κρυοσυντήρησή του γενετικού υλικού που συλλέχθηκε, το οποίο και καταψύχεται έως ότου η γυναίκα αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου συσχετίζεται άμεσα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα των ωαρίων που συλλέγονται. Όσο νεότερη είναι η γυναίκα τόσο νεότερες βιολογικά είναι οι ωοθήκες αλλά και τα ωάρια της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε μία περίπτωση κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού, να καταφέρει να καταψύξει περισσότερα αλλά και ποιοτικότερα ωάρια.

Χάρη στην εξέλιξη των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ειδικά της κρυοσυντήρησης ωαρίων οι γυναίκες σήμερα μπορούν πλέον να καθορίζουν οι ίδιες την αναπαραγωγική τους προοπτική χωρίς την πίεση της ηλικίας.

Φραγκουλίδης Μιχάλης
GreekEnglish