Αίτια Ανδρικής Υπογονιμότητας

Αίτια Ανδρικής Υπογονιμότητας

Αίτια Ανδρικής Υπογονιμότητας

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό της υπογονιμότητας στα ζευγάρια έχει αυξηθεί, φτάνοντας σήμερα το 15-20%. και τα αίτια της ανδρικής και της γυναικείας υπογονιμότητας εστιάζονται σε πληθώρα παραγόντων.

Η συμμετοχή των ανδρών στο πρόβλημα αυτό δείχνει συνεχώς να αυξάνεται, με αποτέλεσμα σήμερα το 40% των περιπτώσεων υπογονιμότητας να οφείλεται σε παθολογία του άνδρα. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 5-10% των ανδρών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Παρά ταύτα, τα προβλήματα γονιμότητας δεν πρέπει να εστιάζονται αποκλειστικά και μόνο στον άνδρα ή την γυναίκα, αλλά να λαμβάνεται υπόψη η σχετική συμμετοχή και των δύο συζύγων στο ζήτημα της υπογονιμότητας.

Οι τιμές αναφοράς για τις φυσιολογικές παραμέτρους του σπέρματος όπως καθορίσθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μετά από δύο τουλάχιστον επαναληπτικές εξετάσεις είναι:

 • Όγκος εκσπερματίσματος: >1.5ml

 •  PH: > 7.2

 • Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων: >15 εκατομμύρια/ml

 • Συνολικός αριθμός σπερματοζωαρίων: >39 εκατομμύρια ανά εκσπερμάτιση

 • Συνολική Κινητικότητα: >40% (προωθητική και επιτόπια)

 • Ταχεία πρόσθια κίνηση: >32%

 • Φυσιολογική μορφολογία: >4%

Η υπογονιμότητα στους άνδρες μπορεί να προέρχεται από πολλούς λόγους αλλά μπορεί να διακριθεί σε δύο κυρίως ομάδες, μη αποφρακτικής και αποφρακτικής αιτιολογίας.

Οι μη αποφρακτικής αιτιολογίας σχετίζονται κυρίως με διαταραχές στην δημιουργία των σπερματοζωαρίων. Ενδεικτικά κάποιες τέτοιες διαταραχές είναι:

 • Γενετικοί παράγοντες (Μικροελλείψεις του χρωμοσώματος Υ)

 • Σύνδρομο Klineferter

 • Ορμονικές διαταραχές (Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός-Παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα)

 • Κρυψορχία

 • Σοβαρός τραυματισμός όρχεων από ατύχημα

 • Κιρσοκήλη/ Βουβωνοκήλη

 • Χρόνιες συστηματικές παθήσεις όπως είναι η κυστική ίνωση, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης

 • Φλεγμονές του ουρογεννητικού συστήματος από μικροοργανισμούς όπως είναι ο έρπις γεννητικών οργάνων, τα χλαμύδια, το ουρεόπλασμα κ.α.

 • Συνεχής αυξημένη θερμοκρασία στην περιοχή των γεννητικών οργάνων

 • Ακτινοθεραπεία/ Χημειοθεραπεία

 • Έκθεση σε τοξικές ουσίες

 • Διάφορες διεγερτικές ουσίες- φάρμακα

 • Έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων (σελήνιο, ψευδάργυρος)

 • Ανοσολογικοί παράγοντες

 • Διαταραχές της γονιμοποιητικής ικανότητας των σπερματοζωαρίων

 • Διαταραχές ωρίμανσης του σπέρματος

Αποφρακτικής αιτιολογίας παρουσιάζονται κυρίως σε αποφράξεις των εκφορητικών οδών του σπέρματος. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις:

 • Απόφραξη στο σπερματικό πόρο

 • Προβληματική στύση/ παλίνδρομη εκσπερμάτιση

 • Απόφραξη επιδιδυμίδας

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Σπερμοδιάγραμμα: Το οποίο πραγματοποιείται μετά από αποχή 3-5 ημερών. τουλάχιστον δύο φορές μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών

2. Λήψη λεπτομερούς Ιστορικού και κλινική εξέταση

3. Μικροβιολογικός και Βιοχημικός έλεγχος του σπερματικού υγρού εάν υπάρξει η ένδειξη ολιγοσπερμίας (ελαττωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων) μετά από το σπερμοδιάγραμμα

4. Sperm DNA fragmentation

5. Ενώ σε περιπτώσεις ολιγοασθενοσπερμίας, προτείνονται εξετάσεις κυστικής ίνωσης, καρυότυπου αλλά και μικροελλείψεων χρωμοσώματος ψ

Φραγκουλίδης Μιχάλης
GreekEnglish